Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin een medewerker in staat is om over langere termijn werk te vinden, te behouden en vol te houden. Volgens de SER (Sociaal-Economische Raad) bestaat Duurzame Inzetbaarheid uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en employability. Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen en willen werken en met een groot doorzettingsvermogen. Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.
Kortom: “Goed en gemotiveerd kunnen en willen werken, nu en in de toekomst.

Hoe duurzamer hoe beter de medewerker bestand is tegen slijtage en veranderingen. Want soms is werk echt een aanslag op de gewrichten en spieren of op de psyche. Dan kunnen medewerkers verslijten of opbranden (burnout). Daarnaast is verandering in werk een constante geworden. Veel functies zijn inmiddels verdwenen en de helft van alle huidige functies bestond 15 jaar geleden nog niet. Denk aan functies als casemanager, propositie marketeers, sociale media specialisten of werken als lid van een zelf organiserend wijkteam of als gespecialiseerde loopbaancoach.

En ook al verandert een functie op zich niet, organisaties waar mensen werken veranderen wel in snel tempo. In de dienstensector is steeds meer kennismanagement en data-analyse nodig. Hierbij helpen digitale technieken voor efficiëntie en verbeteren van de klantbeleving. Medewerkers voelen die technologische hulpmiddelen soms meer als doel en hinder dan middel voor beter werk. Net als ingevoerde behandel- of kwaliteitsprotocollen. Robotisering bedreigt veel soorten beroepen, en echt niet alleen de relatief eenvoudige beroepen. Hoe helpt u uw medewerkers deze instrumenten vóór hen te laten werken in plaats van tegen hen. Dat ze mee kunnen met de ontwikkelingen van uw organisatie. En dat ze écht waarde kunnen blijven toevoegen?Dat vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de collega’s en bovenal vertrouwen in jezelf.

Stappenplan bij een ontwikkel aanpak van duurzame inzetbaarheid

 

  • Startscan, m.b.v. kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Eventueel persoonlijke vragenlijsten voor medewerkers digitaal via internet. Voor de inventarisatie- en analysefase kan soms een subsidie worden aangevraagd vanuit Europese subsidies via het agentschap van SZW. Hierdoor worden deze kosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd.
  • Delen van bevindingen, betekenis geven en aanpak ontwikkelen op zowel vitaliteit, werkvermogen en employabiliteit. Hoever wilt u gaan? Wat wilt u bereiken? Welke doelen wilt u stellen én wat wilt u investeren/organiseren?
  • Maken van Plan van aanpak op maat van uw organisatie, samen met de mensen die het betreft. Niet over mensen praten maar mét mensen praten. Co-creatie is het startpunt waarbij we steeds evalueren en aanpassen/bijstellen zodat alle acties rendement blijven opleveren. Mix van kennis aanbieden, zelfreflectie stimuleren, tips en inspiratie geven, workshops, groepsactiviteiten, digitale tools en persoonlijke begeleiding.
  • Borgen van de aanpak in reguliere bilaterale gesprekken, voortgang/functionering systematiek, managementinfo, etc.
  • Reguliere scans om te meten hoe de duurzame inzetbaarheid zich ontwikkelt en waar het nodig is om bij te sturen.