Voorstellingsvermogen is nodig om mooie ontwikkelingen mogelijk te maken. Stel je eens voor… dat het anders kan en anders mag. Stel je eens voor... dat iedereen vol van zijn of haar werk houdt in plaats het werk vooral vol te houden. Stel je voor dat werk vooral energie geeft en weinig energie kost...

Als mensen met liefde hun werk doen vaart iedereen daar wel bij. Liefde voor werk groeit bij verbinding, autonomie en vertrouwen. Mensen die van hun werk houden werken effectiever samen, zijn succesvoller en gelukkiger. Organisaties en hun klanten plukken daar de vruchten van. Iedereen is voor meer werkplezier: Werknemers en Werkgevers. En ALEX Werkt weet hoe je van je iets voorstellen naar het waar maken komt.

ALEX Werkt heeft als doel bevlogenheid, verbinding en eigenaarschap van werk te laten groeien bij alle mensen die werken. Gelukkig werk maakt de wereld gelukkiger. Zoekt u dat ook? Voor u zelf, uw team of uw organisatie?

Voorstellingsvermogen is nodig om de grootste ontdekkingen mogelijk te maken. Stel je eens voor… dat het anders kan en anders mag. Stel je eens voor... dat iedereen vol van zijn of haar werk houdt in plaats het werk vooral vol te houden. Stel je voor dat werk vooral energie geeft en weinig energie kost...

Als mensen met liefde hun werk doen vaart iedereen daar wel bij. Liefde voor werk groeit bij verbinding, autonomie en vertrouwen. Mensen die van hun werk houden werken effectiever samen, zijn succesvoller en gelukkiger. Organisaties en hun klanten plukken daar de vruchten van. Iedereen is voor meer werkplezier: Werknemers en Werkgevers. En ALEX Werkt weet hoe je van je iets voorstellen naar het waar maken komt.

ALEX Werkt heeft als doel bevlogenheid, verbinding en eigenaarschap van werk te laten groeien bij alle mensen die werken. Gelukkig werk maakt de wereld gelukkiger. Zoekt u dat ook? Voor u zelf, uw team of uw organisatie?

Stel je eens voor.....

Alex van der Wal

Heeft u in uw organisatie of team te maken met:

   Stijgend ziekteverzuim of ziekteverzuim boven de 3%?
✘   Problematisch middellang en langdurig ziekteverzuim?
   Onduidelijkheid bij zelforganiserende-teams hoe te handelen bij ziekteverzuim?
   Slechte communicatie binnen of tussen teams onderling?
   Onvrede in teams ten gevolge van veranderingen?
✘   Medewerkers met signalen van overspannenheid of burn-out?

✘   Gebrek aan vaardigheid in teams om met verzuim van collega’s om te gaan?
   Onvrede over de werkdruk?
   Stagnerende productie?
   Toename van fouten en klachten?
   Ervaart u gevolgen van ongezonde werkdruk?

✓ En wilt u daar iets aan doen?
✓ En wilt u daarin blijvend resultaat?

ALEX Werkt op een directe, effectieve en concrete wijze aan het verbinden, versterken en vergroten van het eigenaarschap van mensen op en in hun werk. Door de begeleiding van ALEX Werkt neemt de persoonlijke effectiviteit van medewerkers toe en groeit de liefde voor het werk. Winnen zonder verliezers. Daar hebben klanten, medewerkers, management en alle andere stakeholders voordeel van.

ACTIVERINSGGESPREKKEN: PRAKTIJKBOEK VOOR AANPAK VAN ONGEWENST ARBEIDSVERZUIM

Mijn meer dan 30 jaar management- en trainingservaring en de praktijkvoorbeelden uit meer dan 10.000 vlieguren als trainer in gesprekstechnieken heb ik samen met Gaston Dollevoet en Herman Evers samengevat in het boek Activeringsgesprekken; Verzuim is ook gedrag van leidinggevenden.

Klik hier om het boek te bestellen

succesverhalen

enkele resultaten van Alex werkt

 • Toename bij leidinggevenden in het voorkomen van en activeren bij verzuim Verzuimaanpak op afdeling Werk en Inkomen

  Gemeente
 • Succesvolle strategiedag met 25 deelnemers met als resultaat dat medewerkers van voorheen verschillende organisaties en het bestuur dicht bij elkaar komen te staan. Tevens zes uitgewerkte speerpunten voor het komende beleid.

  Industriële branche
 • Sterke en langdurige daling van het ziekteverzuim én toename werkbeleving en medewerkers betrokkenheid door programma rond werkplezier en verzuim bij de afdelingen Samenleving, Jeugd en Cultuur en Facilitaire Zaken.

  Provincie
 • Stijging tevredenheid medewerkers, toename communicatie in teams bij problemen en daling ervaren werkdruk. Meer acceptatie van gezonde werkdruk. Management meer opereren vanuit vertrouwen ipv controle.

  Levensverzekeraar
 • Jarenlang één van de laagste percentages ziekte-verzuim in de zorg (-3%) door ontwerp en uitvoering van een bekroond beleid voor inzetbaarheid en Gezondheidsmanagement (Kroon op het werk 2006).

  Regionaal Ziekenhuis
 • Faciliteren van hoog gewaardeerde netwerk-workshops o.a. over benutten van generaties in organisaties & vraagstukken rond life/work balance, Hoe maak je individuele keuzes t.a.v. mobiliteit en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en samenwerking in multidisciplinaire wijkteams.

  Verband regionale werkgevers