Vitaliteits programma'sVitaliteit komt van vita: latijn voor leven. Inspiratie komt van spiritus; latijn voor adem. Adem geven aan het leven, dat is waar ALEX Werkt voor staat. Adem geven aan het leven door zinvol en gezond werk. Vaak zien bedrijven een vitaliteitsprogramma vooral als een middel om medewerkers fitter te maken en beter belastbaar. Hierdoor worden ze productiever en neemt hun kans op lichamelijke of geestelijke klachten af. En daarmee het verzuim. In die zin is vitaliteit onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Daar geloven we ook zeker in maar het gaat om meer.

Volgens ALEX Werkt gaat vitaliteit veel verder en betreft het ook de organisatie zelf. Vitaliteit van een bedrijf is de mate waarin de organisatie gezond is en in staat is om invulling aan haar bestaan te geven en zich aan te passen aan veranderingen.

Vitaliteit van een bedrijf gaat dus ook over kansen succesvol benutten, bedreigingen opvangen en continue ontwikkelen. Wil het management daar mee aan de gang in combinatie met de vitaliteit van haar mensen, dan biedt ALEX Werkt veel inspiratie, ervaring en kennis.

Als lichaam en geest slecht met elkaar communiceren en samenwerken neemt de vitaliteit af. Bij een goede balans en verbinding neemt de vitaliteit toe. Verbinding en afstemming zijn twee belangrijke drivers voor intrinsieke motivatie van medewerkers. Combineer dat met voldoende werkvermogen en competenties in een setting met voldoende autonomie en je hebt de perfecte mix voor een gezonde intrinsieke motivatie. Dat stimuleert eigenaarschap voor het werk en hun eigen inzetbaarheid bij medewerkers. Dan kunnen medewerkers weer vol van hun werk houden. Daarom werkt ALEX Werkt graag aan dit soort doelen.

In eerdere programma’s hebben we vitaliteit aangevlogen langs 4 elementen:

  1. Gezond gedrag: stimuleren, uitdagen en faciliteren van gezond gedrag van medewerkers binnen en buiten het werk.
  2. Mobiliteit: interventies op mobiliteit en de inzetbaarheid van medewerkers. Reflectie oproepen en de match tussen de competenties, talenten en drijfveren van mensen op hun huidige en toekomstige werk. Hier sloten we ook aan bij duurzame inzetbaarheid.
  3. Verbinding: De verhouding en relatie tussen medewerker, team en organisatie. Waar versterken deze elkaar en waar remmen ze elkaar juist af? Hoe kan daar verbetering in komen.
  4. Effectiviteit: Versterken van de manier waarop mensen en organisatie succesvol in staat zijn om flexibel en effectief te reageren op veranderende omstandigheden. De persoonlijke en organisatie effectiviteit.

Met een aanpak op 4 vlakken werken we met een combinatie van interventies. Hierin staat amplitie (versterken van wat er al is) voorop. Het is veel gemakkelijker en motiverender om iets te vergroten wat al aanwezig is voor succes dan je te richten op alles wat nog mist. Dus kijk meer naar de wortels dan naar ‘het gat’. Mensen voelen zich meer gewaardeerd en zo groeit het draagvlak snel. Voor de ontwikkeling is aandacht voor de generaties in een bedrijf een weg om de evolutie te versterken. Immers iedere generatie heeft nieuwe kwaliteiten in huis gericht op een beter antwoord op de uitdagingen van de toekomst. En de organisaties die het beste omgaan met veranderingen overleven.