Ziekteverzuim is uit, activeren is in!

Lastig onderwerp met grote impact

Ziekteverzuim is voor veel medewerkers en leidinggevenden een lastig onderwerp. Mensen ervaren het als heel persoonlijk en dat is het ook. Het gaat over ziekte, beperkingen, keuzes, autonomie versus verantwoordelijkheden en je werk. De impact van ziekte en verzuim is groot op zowel de medewerkers zelf als hun collega’s in de organisatie én de klant. De kwaliteit van het werk, het persoonlijk welzijn van de medewerker, de werkdruk bij collega’s en de klantbeleving worden er te vaak negatief door beïnvloed. En niet onbelangrijk: Ziekteverzuim veroorzaakt ook kosten. Werkgevers betalen wél loon maar krijgen er geen arbeid voor terug. En die kosten kunnen heel snel heel hoog oplopen. We rekenen met € 250,- per verzuimde werkdag en tot wel soms € 200.000,- voor een langdurige arbeidsongeschiktheid. Daardoor vertaalt het effect van onze aanpak zich direct in meer productiviteit en lagere kosten.

Verlegenheidsdrempel versus verzuimdrempel

Werknemers hebben een persoonlijke drempel ten aanzien van ziekteverzuim. Soms is die te laag waardoor mensen te lang doorgaan met werken ondanks hun klachten waardoor problemen verergeren en verzuim uiteindelijk langer duurt. Soms is de verzuimdrempel te laag. Bijvoorbeeld doordat de privé situatie ook al heel veel energie vraagt en belastend is en er geen ‘energie meer overblijft’ voor het werk. Of doordat de motivatie voor en werkplezier tijdens het werk te laag is geworden. Of omdat er te weinig aandacht voor is om verzuim te voorkomen, te signaleren en te verminderen waardoor een deel van medewerkers het gevoel krijgt dat het niet zo’n erg probleem is om je regelmatig of langduriger ziek te melden. Werkgevers en leidinggevenden voelen soms een verlegenheidsdrempel om iets te doen aan het ziekteverzuim. Ik ben toch geen dokter? En zijn soms terughoudend omdat ze geen fouten willen maken. Als ik iets doe, schend ik dan niet de privacy of vererger ik juist niet de klachten?

Sleutel tot succes: focus op waar wel invloed mogelijk is

De sleutel tot succesvol gezondheidsbeleid en een laag ziekteverzuim ligt in de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Of bij zelforganiserende teams tussen de medewerkers onderling en hun coach. ALEX Werkt leert de verschillende spelers betrokken bij ziekteverzuim om goed weet te hebben van de cirkel van invloed bij ziekteverzuim. En hoe zij accepteren waar ze geen invloed op hebben (de ziekte, dat is aan de arts en de patiënt) en vol wederzijds respect het gesprek aangaan over waar wel invloed mogelijk is (de mogelijkheden tot werk, het organiseren van passend werk, aanbieden extra mogelijkheden zorg, het verbeteren van de motivatie en het werkplezier of het beter organiseren van de balans werk en privé). In de aanpak is ook veel aandacht voor het vroegtijdig signaleren en bespreken van naderend problematisch ziekteverzuim. Immers voorkomen is de beste remedie.

In de samenwerking tussen partijen is vaak nog veel te winnen. Daar waar nodig helpt ALEX Werkt bij het aanpassen van beleid, protocollen, managementinformatie en bij het samen met leveranciers bepalen van service levels en werkwijzen. Ook met het op een positieve en motiverende manier informeren van medewerkers heeft ALEX Werkt veel positieve ervaringen opgedaan.

Op deze wijze heeft ALEX Werkt veel aansprekende resultaten behaald in het verhogen van aanwezigheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel door het gezondheids- en inzetbaarheidsbeleid te verbeteren en het ziekteverzuim te verlagen.