ALEX Werkt ontwerpt op basis van uw probleemstelling een aanpak waarmee u uw doelen kunt behalen. Dat kan een opzet zijn voor een meerdaagse training, een workshop van een dagdeel of een meerjarige verbeter aanpak voor uw organisatie. Iedere keer maken we een aanpak op maat als een routekaart op weg naar een beter resultaat.

ALEX Werkt gaat er vanuit dat iedere organisatie de sleutels en capaciteit in huis heeft om haar eigen problemen op te lossen. Vanuit deze overtuiging past bescheidenheid en zorgvuldigheid. We werken vanuit de essentie van de organisatie en de mensen die daar werken. Van buiten brengen we vooral ideeën, energie en dagen uit om te reflecteren. We stimuleren dat mensen zich voorstellen dat het anders kan en anders mag. Een voornemen dat voortkomt uit een wens of verlangen vormt de basis. We helpen het mogelijk te maken om hiermee te experimenteren en gedrag bewuster in te zetten vanuit respect en verbinding. Met ieders bijdrage aan het gezamenlijke resultaat als taak voor ogen.

Bij workshops en trainingen staan de organisatievraag, de opdracht van de opdrachtgever en de leervragen van de deelnemers centraal. Op basis van hiervan bepalen we het gedrag en de overtuigingen/ waarden welke de organisatie wil stimuleren. Samen met de leerdoelen van de deelnemers ontwerpen we een training die aansluit op de situatie. Door de 25 jaar ervaring in dit soort trainingen kan de voorbereidingsinvestering beperkt blijven omdat er al veel elementen beschikbaar zijn.

In de roadmap voor de organisatie verbetering is er aandacht voor het bepalen van een adequaat beleid met een heldere visie, het aanbrengen van een passende structuur en een aantal effectieve interventies en instrumenten om aan de resultaten te werken. Hierbij krijgen participatie, communicatie, cultuur en gedrag een plek. ALEX Werkt verzorgt hierin de begeleiding van groepen, teams en biedt coaching aan individuele spelers. Afhankelijk van uw situatie en wensen is ALEX Werkt hierbij soms een gids, soms een sherpa die op de achtergrond helpt de reis te volbrengen en soms een enthousiaste supporter langs de kant van de weg. Soms levert ALEX Werkt de rol als (interim) touroperator met management verantwoordelijkheden. In alle gevallen is ALEX Werkt een partner die medeverantwoordelijkheid wil nemen voor het te behalen resultaat.

De aanpak en workshops van ALEX Werkt worden gebaseerd op het werk van Lencioni (5 eigenschappen van succesvolle teams), Stephen Cofey (7 Eigenschappen van effectieve leiders), Leon De Caluwe (Veranderkleuren), Belbin (Teamrollen), Kolb (Leerstijlen), Theory U etc.