Regionaal Ziekenhuis Jarenlang één van de laagste percentages ziekte-verzuim in de zorg (-3%) door ontwerp en uitvoering van een bekroond beleid voor Inzetbaarheid en Gezondheidsmanagement (Kroon op het werk 2006).
Zorginstelling (Landelijk) Toename activering en re-integratie, daling ziekteverzuim en stijging werkplezier en leiderschap. Ontwikkeling herkenbaar beleid en uitvoering over 14 verschillende regionale werkeenheden.
Zorgwijkteam (Rotterdam) Teambuilding en toename gezamenlijke waarden.
Studievereniging Universiteit Toename samenwerking en effectiviteit in besturen en de full-time-commissies
Zorginstelling (Almere) Toename leiderschap en daling van het ziekteverzuim
Farmaceutisch bedrijf (Utrecht) Activerender gedrag door leidinggevenden bij ziekteverzuim, beleid herijkt.
Zorginstelling (Rotterdam) Duidelijkheid over agressie en de grenzen aan ongewenst gedrag gedragen door de leden van de teams. Meer acteren op incidenten met steun van het team in de rug. Betere registratie en melding van incidenten. Stijging terugkoppeling en acties nav meldingen.
Levensverzekeraar Stijging tevredenheid medewerkers, toename communicatie in teams bij problemen en daling ervaren werkdruk. Meer acceptatie van gezonde werkdruk. Management is meer gaan opereren vanuit vertrouwen ipv controle.
Zorgverzekeraar Versterken van de samenwerking in team mbv teamrollen en waardering van verschillen.
Verzekeraar Actuele en aansprekende inhoud voor web-portal over sociale zekerheid voor branches.
Branche voor zorgbranches Succesvol interactief Arbo jaarcongres over hoe arbocoordinatoren invloed hebben op beleid en uitvoering rond werkdruk, agressie en ziekteverzuim
Branche voor zakelijke dienstverleners Arbocatalogus over werkdruk en verzorgen diverse netwerkbijeenkomsten voor directies, leidinggevenden en HRM-adviseurs over werkdruk en verzuim.
Gemeente Toename bij leidinggevenden in het voorkomen van en activeren bij verzuim Verzuimaanpak op afdeling Werk en Inkomen.
Industriële branche Succesvolle strategiedag met 25 deelnemers met als resultaat dat medewerkers van voorheen verschillende organisaties en het bestuur dicht bij elkaar komen te staan. Tevens zes uitgewerkte speerpunten voor het komende beleid.
Industriële branche Succesvol arboconvenant met reductie van het verzuim en toename van de re-integratie én daling van het aantal ongevallen met verzuim met 75%.
Sociale Werk Voorziening Succesvolle invoering regiemodel ziekteverzuim bij leidinggevenden met laag verzuim. Begeleiding afdelingen tijdens verandering en verzelfstandiging.
Provincie Sterke en langdurige daling van het ziekteverzuim én toename werkbeleving en medewerkers betrokkenheid door programma rond werkplezier en verzuim bij de afdelingen Samenleving, Jeugd en Cultuur en Facilitaire Zaken.
Verslavingszorg Toename effectiviteit van de functionering- en beoordelingsgesprekken.
Agrarische Hogeschool Toename ondernemerschap, durf en samenwerking door cultuurprogramma.
Landschappelijk Ingenieurs Bureau Verbetering openheid, eerlijkheid, persoonlijk initiatief en samenwerking door diverse interventies.
Enveloppenfabriek Verbeterde samenwerking tussen generaties in de fabriek en toename eigenaarschap voor inzetbaarheid bij de medewerkers zelf.
Poli ziekenhuis Toename samenwerking en wederzijds begrip tussen twee poli’s op twee locaties zodat deze goed kunnen samen werken.
Verband regionale werkgevers Faciliteren van hoog gewaardeerde netwerk-workshops o.a. over benutten van generaties in organisaties & vraagstukken rond life/work balance, Hoe maak je individuele keuzes t.a.v. mobiliteit en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en samenwerking in multidisciplinaire wijkteams.
Logistiek en vervoer Hoog gewaardeerde workshops voor beleidsprofessionals en leidinggevenden hoe effectief om te gaan met invloed, politiek gedrag en effectieve communicatie.

ALEX Werkt is een echte samenwerkingspartner en voerde de meeste van genoemde opdrachten uit in samenwerking met verschillende partijen. Referenties zijn op verzoek beschikbaar, neem hiervoor contact met mij op.